Website in curs de actualizare

REZULTATE ocupare post vacant secretar (transfer din sistem)

 

ANUNT

 25.06.2020 - AM AFISAT REZULTATELE CONCURSULUI DE SECRETAR -downloadati fisierul specific

 

COLEGIUL DE ARTE BAIA MARE

anunt OCUPAREA PRIN TRANSFER DIN SISTEM A POSTULUI VACANT DE SECRETAR 

Conditiile de transfer sunt urmatoarele:

-studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

 

Dosarul de transfer

1.Cerere prin care se solicita transferul;

2.Copia actului de identitate;

3.Acordul de principiu al Consiliului de Administratie al unitatii la care este angajat;

3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta vechimea in munca si in specialitatea studiilor, dupa caz;

4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca si in specialitatea studiilor,  extras REVISAL;

5.Cazierul judiciar;

6.Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult sase luni anterioare datei depunerii dosarului de transfer;

7.Curriculum vitae;

8.Alte documente relevante.

CALENDARUL DE DESFASURARE AL TRANSFERULUI

 ETAPE DE CONCURS

DATA/PERIOADA

OBSERVATII

Publicarea anuntului

18.06.2020

Site www.artabm.ro si sediu Colegiului de Arte Baia Mare

Depunerea dosarelor de transfer insotite de cererea de transfer

18.06.2020-24.06.2020 intre orele 14.00-15.00

La secretariatul institutiei din Baia Mare str. Petofi Sandor nr. 2-4

Verificarea, validarea si afisarea rezultatelor in urma selecteiei dosarelor

25.06.2020 ora 15.00

La sediul institutiei

Interviul (in situtia in care sunt mai multe solicitari)

29.06.2020 incepand cu ora 09.00 (minim 15 minute de candidat)

La sediul institutiei

 

   

Afisarea rezultatelor finale

29.06.2020, ora 13.00

Site www.artabm.ro si sediu Colegiului de Arte Baia Mare

25.06.2020 - AM AFISAT REZULTATELE CONCURSULUI DE SECRETAR -downloadati fisierul specific