Website in curs de actualizare

ERASMUS +

Liceul de Arte Baia Mare partener într-un nou proiect european

 

     Crearea de muzică prin colaborare cu ajutorul noilor tehnologii este tema noului proiect european Erasmus+KA201 (finanÅ£at de Uniunea Europeană): “Technology for learning and creativity: weaving European networks through collaborative music creation” (Utilizarea tehnologiei în procesul de învăţare ÅŸi de stimulare a creativităţii: constituirea unor reÅ£ele europene prin colaborare în domeniul creaÅ£iei muzicale) ce reuneÅŸte instituÅ£ii de învăţământ ÅŸi asociaÅ£ii culturale din Spania - Collegi public nou d’octubre d’Alcasser, IES Arabista Ribera de Carcaixent, Federación de sociedades musicales de la comunitat valenciana, din Italia – Istituto Comprensivo Tremestieri Messina, Club Amici di Salvatore Quasimodo Messina, din Portugalia- Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor  ÅŸi  din Romania – Liceul de Arte Baia Mare.

     Acest proiect, cu o durată de doi ani ÅŸcolari 2015-2017 s-a născut din dorinÅ£a de a folosi la orele de educaÅ£ie artistică, în special cea muzicală noi metode care să permită elevilor să-ÅŸi dezvolte abilităţile necesare în societatea secolului XXI, cum ar fi creativitatea, competenÅ£ele digitale, lingvistice ÅŸi culturale, precum ÅŸi munca în echipă.
     Obiectivele acestui parteneriat european vizează dezvoltarea competenÅ£elor de bază ÅŸi interdisciplinare ale celor aproximativ 3000 de elevi (între 6 ÅŸi 16 ani) provenind din cele patru ţări prin activitati interdisciplinare, crearea în colaborare a compoziÅ£iilor muzicale si realizarea producÅ£iilor video folosind tehnologii de ultimă generaÅ£ie; consolidarea profesionalismului educatorilor în ceea ce priveÅŸte implementarea de noi abordări pedagogice centrate pe elevi; contribuirea la dezvoltarea, transferul si diseminarea practicilor pedagogice inovatoare în educaÅ£ia muzicală la nivel european.
     Activităţile proiectului includ cursuri de formare pentru a sprijini profesorii în implementarea noilor abordări pedagogice; conceperea unor proiecte artistice bazate pe teme muzicale si literare, muzică si arte plastice, muzică si miÅŸcare, muzică si natură prin utilizarea programului “Soundcool” http://soundcool.org/ pe tablete, telefoane smart si Kinect; participarea a 28 de elevi din toate ţările la două activităţi de predare-învăţare în Spania si Italia, pentru derularea unor proiecte de interpretare, proiecÅ£ii video ÅŸi concerte, crearea în colaborare a unei platforme Web pentru a împărtăşi activităţile proiectului cu ceilalÅ£i parteneri; un DVD conÅ£inând înregistrarea produselor artistice create de elevi în cadrul proiectului si realizarea unui ghid metodologic cu sugestii pentru profesorii de muzică.
     Prima reuniune transnaÅ£ională a avut loc în Valencia (Spania), în perioada 12-19 decembrie 2015. Liceul de Arte Baia Mare a trimis o delegaÅ£ie formată din profesoara de muzică (d-na DragoÅŸ Monica) ÅŸi managerul de proiect (d-na MihuÅ£ Sorina). Gazdele întâlnirii au fost cele trei instituÅ£ii spaniole, respectiv IES Arabista Ribera de Carcaixent, Collegi public nou d’octubre d’Alcasser  Federación de sociedades musicales de la comunitat valenciana. În prima locaÅ£ie s-a prezentat proiectul Erasmus+ Ka201, de către coordonatoarea acestuia, d-na. Elizabeth Carrascosa Martinez, ÅŸi programul Soundcool ce vizează crearea de muzică electronică folosind tablete, telefoane mobile sau Kinect – concepÅ£ia Universităţii Politehnice Valencia, Spania. ParticipanÅ£ii la întâlnire s-au familiarizat cu sistemul Soundcool prin intermediul unor activităţi practice, iar la ÅŸcoala din Alcasser au asistat la o demonstraÅ£ie muzicală, folosind acest sistem, pe tema “Sunete din oraÅŸul meu”, dublată de un scurt metraj de animaÅ£ie. Cei zece elevi de 11-12 ani implicaÅ£i în realizarea acestui moment au impresionat prin interesul real faţă de această metodă de stimulare a creativităţii muzicale ce semăna cu un joc pe tableta.
     Prima mobilitate a fost un succes, momentele de muncă propriu-zisă la proiect alternându-se cu vizitele în scop cultural la Universitatea politehnică valenciană, la filiala Universităţii Berklee din Valencia, repetiÅ£ia unei orchestre simfonice în Palatul Artelor, seară de jazz ÅŸi invitaÅ£ie la Operă (Silla de Händel). Concluzie:Valencia emană muzică ÅŸi artă prin fiecare membru al comunităţii, această regiune fiind împânzită de cele mai multe societăţi muzicale din Spania.
     Următoarea reuniune de proiect va avea loc în luna 14 – 19 mai 2016, în Sicilia-Italia, unde fiecare instituÅ£ie parteneră va fi reprezentată de un grup de patru elevi si un profesor de muzică. Timp de 5 zile, cei patru elevi coordonaÅ£i de profesori vor avea oportunitatea de a colabora la realizarea unui proiect comun: Sunetul oraÅŸului. Fiecare partener va prezenta un video cu compoziÅ£iile create pe parcursul lunilor anterioare. Pe parcursul reuniunii elevii vor realiza activităţi muzicale de înregistrare a sunetelor, manipulare si compoziÅ£ie muzicală pe tema naturii cu scopul de a munci alături de elevi din alte ţări ÅŸi din alte medii culturale ÅŸi de asemenea vor organiza un concert. Programul întâlnirii din Italia va fi variat cuprinzând atât activităţi educaÅ£ionale, cât ÅŸi vizite culturale.


 

     Întâlnirea de proiect Erasmus+ KA201, Baia Mare, 26 – 29 septembrie 2016

 

 

     Colegiul de Arte Baia Mare a fost instituÅ£ia gazdă a unui important eveniment european - reuniunea de proiect Erasmus + KA 201 “Technology for learning and creativity: weaving European networks through collaborative music creation”, în perioada 26 – 29 septembrie 2016. Programul întâlnirii a cuprins trei activităţi de mare impact asupra elevilor colegiului nostru: un atelier Soundcool în care profesorii de muzică - Monica DragoÈ™ È™i Călin Ionce - au explicat iubitorilor de tehnologie modernă cum poate fi utilizat acest program pentru a crea muzică prin intermediul tabletelor È™i telefoanelor mobile de ultimă generaÅ£ie, având ca sursă de inspiraÅ£ie sunete din mediul înconjurător (cântecul păsărelelor, foÈ™netul frunzelor, clopotele bisericilor, vocile oamenilor, zgomotul maÈ™inilor etc.) sau samplere deja existente pe Internet; un concert Soundcool în care elevii din clasa a XI-a È™i a XII-a A, folosind È™i mixând sunete din natură È™i din stradă pe tablete au realizat un proiect interdisciplinar inedit - Humans vs Insects , o comparaÅ£ie originală între lumea insectelor È™i cea a oamenilor. Muzica, precum È™i suportul vizual È™i verbal (poezia “Gândăcelul” de Elena Farago) au pus în evidenţă opoziÅ£ia dintre lumea turbulentă a oamenilor È™i armonia din lumea insectelor. ViaÅ£a noastră haotică distorsionează adevăratul sens al existenÅ£ei, distruge frumuseÅ£ea vieÅ£ii – natura/naturalul.  ReprezentaÅ£ia elevilor, ghidaÅ£i de profesoara de muzică Monica DragoÈ™ È™i compozitorul Darie NemeÈ™ Bota, a fost un exemplu de muncă excelentă, implicare, entuziasm pentru această metodă nouă ce vizează crearea de muzică electronică prin intermediul sistemului Soundcool; primul act din opera “Mother of fish” (Spiritul mării) a fost pus în scenă în prezenÅ£a autorului ei, profesor dr. Jorge Sastre (Universitatea Politehnică din Valencia). Opera "The Mother of Fish" este inspirată dintr-o poveste cunoscută a autorului valencian Enric Valor. Muzica primului act a fost compusă de Dr. Jorge Sastre, director al proiectului Soundcool. Versurile, scrise de Aurora Clari, au fost traduse din dialectul valencian în engleză È™i apoi în română, de către profesorii noÈ™tri, aducându-se astfel cultura valenciană în România.

 

 

       Dorim să mulÅ£umim echipei de proiect (prof. Filip Dan Andrei – director, prof. Feldman Felix – director adjunct, prof. Halas CodruÅ£a, prof. NemeÈ™ Bota Cristina, prof. Breban Mircea, prof. Jurge Lavinia, prof. Boier Monica, prof. Pop Tătăran Georgeta, prof. Ionce Călin, prof. DragoÈ™ Monica, prof. Crăciun Barbu, prof. MihuÅ£ Sorina – responsabil de proiect) È™i elevilor din clasa a XI-a A (Pop Titus, IluÅ£an-Podăreanu Diandra, Oros Cristina, Å¢ulean Mariana, NemeÈ™ Dalina, FodoruÅ£ Bianca, Ivanciuc Mihaela, MareÈ™ Hanna, LeÈ™e Florina, Balaj Andrei) È™i a XII-a A (Mihali Sara, Erdei Gabriel, Giurgiu Giulia, Muth Vlad, Mihalache Mădălina, Polgar Vlad, Thieme Tim, Trifoi Camelia, FarcaÈ™ Ioana) care au făcut posibil succesul acestei reuniuni de proiect.