Website in curs de actualizare

Admitere clasa a IX-a an scolar 2021-2022

Locurile disponibile pentru fiecare clasa sunt 24, la care se adauga locurile suplimenatare pentru copiii rromi sau cu CES (câte doua pentru fiecare clasa în parte). Candidatii admisi care doresc sa renunte la loc sunt rugati sa depuna o declaratie în acest sens la secretariatul scolii pâna cel târziu mâine 14.07.2021, ora 12.00  

Documentele pentru înscrierea la probele de aptitudini în vederea admiterii în învatamântul liceal din cadrul Colegiului de Arte Baia Mare se depun:

-          la secretariatul unitatii în zilele de 7-11 iunie, respectiv 14 iunie, între orele 9-15. Pentru programare va rugam sa sunati la urmatoarele numere de telefon: 0262275482, 0724267255

-          pe e-mail, pe adresa artabm@yahoo.com,

-           prin posta/curier cu confirmare de primire, la adresa str. Petofi Sandor, nr. 2-4, Baia Mare în perioada 7-14 iunie, (11 iunie 2021 - data postei)

 

Documentele care trebuie depuse/trimise sunt:

1.      Pentru specializarea muzica:

a.   documentele de înscriere (anexa la fisa de înscriere)

b. o înregistrare audio-video în format digital (formate video cunoscute: mpeg, mp4. avi, mov, etc) pe un CD/DVD/USB stick a repertoriului instrumental/vocal.

Obs. NU se accepta prelucrari audio masterizate in  studio

c. o declaratie pe proprie raspundere, semnata de candidat si de parinte/reprezentantul legal, care sa ateste ca înregistrarea audio-video transmisa în format digital apartine candidatului.

 

2.      Pentru specializarile Arte plastice, Arte decorative, Arhitectrua, Design

 a.       documentele de înscriere (anexa la fisa de înscriere);

b.   portofoliul de lucrari compus dintr-o mapa de lucrari în format A3 si un CD/DVD/USB-stick cu înregistrari ale lucrarilor în format digital.

c. o declaratie pe proprie raspundere, semnata de candidat si de psrinte/reprezentantul legal, privind originalitatea lucrarilor din portofoliu, atât a celor din mapa, cât si a celor înregistrate pe CD/DVD/ USB stick-ul depus/trimis.

 

d.      recomandare din partea profesorului de Educatie plastica de la scoala absolvita sau din partea profesorului îndrumator de la Palatul/Clubul copiilor, pentru elevii proveniti din afara Colegiului de Arte Baia Mare

CALENDAR:

7-14 iunie 2021

- inscrierea la secretariatul Colegiului de Arte 

- anexa nr 3 de la fisa de inscriere la liceu (se ridica de la secretariatul scolilor de provenienta)

- depunerea portofoliilor

15 -18 iunie 2021

- evaluarea portofoliilor

18 iunie 2021 

- afisarea rezultatelor finale 

PS. LA PROBELE DE APTITUDINI NU SE ADMIT CONTESTATII!!!

(Conform  Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificarile ulterioare)

pt detalii: - downloadati fisierele atasate